Ampits

Ampits

Article molt polivalent ja que es pot fer servir com a Cubremurs, ampit de finestra, aplacat, losa, cornisa, etc... Tots els nostres ampits es poden servir amb goteró o cantells arredonits. Existeixen dos tipus d'acabats: llis i rústic.

+ Informació

Cubremurs

Els Cobremurs estan dissenyats per a protegir murs i tanques. Disposen de goteró a ambdós extrems per evitar que l'aigua llisqui cap al mur. Es fabriquen de dos pendents o un pendent.

+ Informació