Balustrades

Montatges

Les nostres Balustrades estan especialment dissenyades per anar "armadas" i aportar un toc de distinció a balcons, tanques, terrasses i escales.

+ Informació

Balustres

Els Balustres proporcionen uns tancaments elegants. Es fabriquen sense armadura segons les més modernes tècniques de prefabricació, amb això s'eviten oxidacions i trencaments, i s'aconsegueix un acabat perfecte de gran resistència.

+ Informació

Passamans

Els passamans actuen com a rematada de les balustrades per sobre de la base i poden ser corbs o plans.

+ Informació

Base Sócol

La peça base-sòcol és la mateixa. La base es col · loca sobre dels balustres i disposa d'una canal per poder armar la tanca a manera de cèrcol mitjançant dues varetes de diàmetre 8 i un formigó pobre. Posteriorment es col · loca el passamans.

+ Informació

Columnes interiors

Les columnes interiors es poden intercalar cada 3 o 4 metres lineals de balustrada per així evitar veure molts balustres seguits en trams llargs. Hem escollir de la mateixa altura que els balustres.

+ Informació