Columnes

Montatges

Les nostres columnes es componen de blocs modulars que permeten que l'altura a construir sigui variable, a més aporten una solució ràpida i estètica, a més es poden utilitzar com elements d'unió entre murs, balustrades, tanques i tancaments Fabriquem de 4 tipus: bisellats, de cantells vius, plafó i de rebaix, aquests últims poden suportar càrregues mitjanes com pèrgoles o porxos.

+ Informació

Pilars

El sòcol és la primera peça a col · locar en l'arrencada d'una columna i s'ha de triar la que correspongui.

+ Informació

Capitells

Els Capitells aporten un acabat perfecte per tots els nostres pilars, o realitzats d'obra a més poden ser utilitzats com elements de recolzament per porxos, pèrgoles, etc...

+ Informació