serie ATENAS

Arcs serie ATENAS

Arcs massissos prefabricats sobre demanda ia mida. Els arcs de la sèrie Atenes es poden realitzar a partir d'una plantilla o segons disseny i ser utilitzats una vegada muntats com a motlle d'encofrar. Poden servir-se en dovelles massisses numerades per facilitar la seva instal · lació o en tres o quatre peces depenent de la mesura i sempre amb les dovelles marcades, en el lliurament de cada arc els facilitem el motlle per a la instal · lació. Abastem totes les formes, mides i diferents tipus d'acabat.

Complements
socols, Capitells, Colaflex

Descarreguesa1114-arco_de_medio_punto.jpg.jpg

a1114 -