Column

Capital

Els Capitells aporten un acabat perfecte per tots els nostres pilars, o realitzats d'obra a més poden ser utilitzats com elements de recolzament per porxos, pèrgoles, etc...

Complementos

Column, Socket base, Glues

Downloads70705-R-70705-R.jpg.jpg

70705-R -


Measures Parts x ml Weight piece Pallet Parts Weight pallet