Catàleg

Balustrades

Les nostres Balustrades estan especialment dissenyades per anar "armadas" i aportar un toc de distinció a balcons, tanques, terrasses i escales.

+ Informació

Columnes

Les nostres columnes es componen de blocs modulars que permeten que l'altura a construir sigui variable, a més aporten una solució ràpida i estètica, a més es poden utilitzar com elements d'unió entre murs, balustrades, tanques i tancaments Fabriquem de 4 tipus: bisellats, de cantells vius, plafó i de rebaix, aquests últims poden suportar càrregues mitjanes com pèrgoles o porxos.

+ Informació

Motllures

Les Motllures premarés han estat dissenyades per remarcar qualsevol parament, també ofereixen solucions a aquelles obres on hi hagi pilars fabricats o resalts amb els paraments. Consulti algunes solucions a la nostra sèrie olimpo.

+ Informació

Forros

Els articles presentats en aquesta secció, s'utilitzen per aplacar en façanes, cantonades, Sòcols en façanes, pilars i també per emmarcar portes o finestres combinades amb els nostres ampits ja siguin rectes o amb motllures. En aquesta secció oferim un servei de tall a mida. Realitzem un pressupost previ segons els mesuraments facilitades pel client i un cop aprovat, ens desplacem a l'obra, realitzem els plànols de disseny i l'ordre de tall de cada element identificant i enumerant cada article a la seva façana i planta corresponent.

+ Informació

Cornises

Les nostres cornises prefabricades es fabriquen sense armadura segons les més modernes tècniques de prefabricació, amb això s'eviten oxidacions i trencaments, i s'aconsegueix un acabat perfecte i de gran resistència. Cada cornisa ofereix solucions diferents a la construcció. Són elements decoratius i no de càrrega pel que oferim dos tipus, de suport i per contrapès, el seu cost és inferior als realitzats normalment en obra a partir d'un encofrat, a més el seu acabat imita perfectament la pedra natural.

+ Informació

Ampits

Article molt polivalent ja que es pot fer servir com a Cubremurs, ampit de finestra, aplacat, losa, cornisa, etc... Tots els nostres ampits es poden servir amb goteró o cantells arredonits. Existeixen dos tipus d'acabats: llis i rústic.

+ Informació

Varis-decoNOVEDAD

Àmplia secció d'elements decoratius, complements articles especials. En la gamma estàndard, oferim brocals per a pous, ulls de bou, gàrgoles, rematades de piscina, xemeneies etc. Els convidem a veure les fotografies d'aquest apartat en el que veuran alguns dels articles especials fabricats.

+ Informació

serie ATENAS

Arcs massissos prefabricats sobre demanda ia mida. Els arcs de la sèrie Atenes es poden realitzar a partir d'una plantilla o segons disseny i ser utilitzats una vegada muntats com a motlle d'encofrar. Poden servir-se en dovelles massisses numerades per facilitar la seva instal · lació o en tres o quatre peces depenent de la mesura i sempre amb les dovelles marcades, en el lliurament de cada arc els facilitem el motlle per a la instal · lació. Abastem totes les formes, mides i diferents tipus d'acabat.

+ Informació

serie OLIMPONOVEDAD

El folre d'arc Olimpo es aplantillat en l'obra, es fabrica per dovelles o peces frontals jo interiors, totes elles numerades per facilitar la seva instal · lació. En el cas de sol · licitar interiors, servim el motlle per facilitar el muntatge..

+ Informació