serie OLIMPO

Columnes serie OLIMPO

Quan ens referim la sèrie Olimpo, estarem parlant d'aplacats o folres. En referència a les columnes pretenem donar resposta a aquelles obres en les quals ja hi hagi pilars de formigó i els quals hagin de aplacar amb pedra artificial per al seu perfecte acabat, a més permeten una perfecta combinació amb balustrades o altres elements decoratius prefabricats. Disposem d'articles estandarditzats i que només amb saber la secció, l'alçada i la quantitat de cares de la columna a folrar adaptem el motlle en la producció per fabricar-lo a mediada. Els articles d'aquesta sèrie es caracteritzen per poder-se combinar amb productes estàndard (folres de pilar, plafó, ampits, motllures etc.), Amb peces especials.

Complements
socols, Capitells, Colaflex

Descarreguesco1111-columnas_olimpo_1.jpg.jpg

co1111 -