serie OLIMPO

Arcs serie OLIMPO

El folre d'arc Olimpo es aplantillat en l'obra, es fabrica per dovelles o peces frontals jo interiors, totes elles numerades per facilitar la seva instal · lació. En el cas de sol · licitar interiors, servim el motlle per facilitar el muntatge.

+ Informació

Columnes serie OLIMPO

Quan ens referim la sèrie Olimpo, estarem parlant d'aplacats o folres. En referència a les columnes pretenem donar resposta a aquelles obres en les quals ja hi hagi pilars de formigó i els quals hagin de aplacar amb pedra artificial per al seu perfecte acabat, a més permeten una perfecta combinació amb balustrades o altres elements decoratius prefabricats. Disposem d'articles estandarditzats i que només amb saber la secció, l'alçada i la quantitat de cares de la columna a folrar adaptem el motlle en la producció per fabricar-lo a mediada. Els articles d'aquesta sèrie es caracteritzen per poder-se combinar amb productes estàndard (folres de pilar, plafó, ampits, motllures etc.), Amb peces especials.

+ Informació